Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu, Bakan Elvan açıklama yaptı: ‘Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değil’

EKONOMİDE Fiyat İstikrarı Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurullu dönem başladı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kalıcı fiyat istikrarının sağlanması için Fiyat İstikrarı Komitesi, ekonomik istikrar için de Ekonomi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Fiyat İstikrarı Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Türkiye Cumhuriyet Başkanı’ndan oluşacak. Komite, gerek görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları ile üniversite ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da, Fiyat İstikrarı Komitesi’nin göreviyle ilgili tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi’nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir” dedi.

FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAYACAK

Fiyat İstikrarı Komitesi, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal önerileri geliştirecek. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek, alınması gereken tedbirleri belirleyecek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar alacak. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak. Fiyat İstikrarı Komitesi, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeye kamu kurumlarından isteme yetkisine sahip olacak.

GÖREVİ EKONOMİK İSTİKRAR

Ekonomi Koordinasyon Kurulu ise ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlayacak. Kurul, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izleyip, değerlendirecek. Kurul, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan oluşacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, toplantılarını aylık olarak yapacak ve çalışmaları hakkında üç ayda bir rapor hazırlayacak. Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde, kurul toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin temsilcileri de davet edilebilecek. Kurul, ekonomi politikaları alanında genel koordinasyonu sağlayacak. Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurumlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlayacak.

TÜİK’TE YAPI DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Ekonomik reform programında öngörülen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilişkili kuruluş yapısına dönüştürülmesiyle ilgili düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TÜİK ilişkili kuruluş yapısına dönüştürüldü. Kararnameyle 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 598. maddesi değiştirildi. İlgili maddede Türkiye İstatistik Kurumu için “Özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili” ifadeleri kullanıldı. Yapılan düzenlemeyle başkan yardımcıları dışındaki personelin atanması için TÜİK Başkanı’na yetki verildi.

scroll to top