İşte kamuda tasarruf tedbirleri

Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan tasarruf tedbirleri başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne göre kamuda şu tasarruf tedbirleri hayata geçirilecek:

 • Kamu hizmetleri, bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecektir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca taşıt edinimleri ihtiyaç analizlerine dayandırılacak, acil ve zorunlu haller dışında, her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek.

EV VE İŞYERİ ARASINDA

 • Mevcut taşıtlar da ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar, ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecek.
 • Kamu kurum ve kuruluşları hizmet alımı suretiyle edinecekleri toplam taşıt sayısının kademeli olarak azaltılmasına ilişkin tedbirleri alacak, 2020 yılındaki taşıt sayılarını 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak.
 • İlgili mevzuatında belirtilen makam ve hizmetler ile ambulanslar hariç olmak üzere, hibe dahil her ne suretle olursa olsun, yabancı menşeli taşıt edinilmeyecek.
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alan görevliler ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah-akşam geliş ve gidişleri için hizmet aracı binek veya station vagon tipi taşıtlardan yararlanabilecek.
 • Taşıt Kanunu hükümlerinin izin verdiği haller hariç hiçbir makama arazi binek gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecek.

MASRAFLAR KAYIT ALTINDA

 • Taşıtlar, kullanım süresi ve maliyet analizleri dikkate alınarak en ekonomik yöntemle edinilecek.
 • Hizmet aracı olarak edinilecek taşıtlarda baz veya standart donanımlı, binek ve station wagon cinsi taşıtlarda 1600 cc ve altındaki motor hacimli, işletme maliyetleri düşük ve ekonomik olan taşıtlar tercih edilecek.
 • Hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda model yılı yeni araçlar yerine ekonomik olması durumunda binek ve station wagon cinsi taşıtlarda 10 yaşını, diğer taşıtlarda 15 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecek.
 • Taşıtların masrafları gider türleri itibarıyla plaka bazında düzenli olarak kayıt altına alınacak.

CEP TELEFONUNA KISITLAMA

 • Cep telefonları sadece Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, valiler ve belediye başkanları ile hizmet
 • gereksinimi dikkate alınarak 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlar ile belediyelerde genel sekreterler ve genel müdürler ile sınırlı olmak üzere bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda bakan, belediyelerde belediye başkanı için tahsis edilebilecek.

HEDİYEYE SINIRLAMA

 • Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacak.
 • Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacak.
 • Genelge, kamudaki tüm kurumları bağlarken bunun iki istisnası olacak. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği, tasarruf genelgesi düzenlemelerinden muaf olacak.
scroll to top